Lautakunnat

 

 

Kaupunkikehittämislautakunta

Prior Sanna vpj

Juutilainen Jerena

Partanen Jouko

Patrakka Marja-Leena

 

Rakennusvalvontajaosto

Kontiainen Kaisa

 

Hyvinvointilautakunta

Urpalainen Anu pj

Hujanen Irma

Koppanen Toni

 

Tarkastuslautakunta

Hirvonen Matti pj