Me, globaalit kansalaiset? (Kolumni UV 13.1.2014)

Me suomalaiset olemme tottuneet olemaan täällä pohjolan perukoilla ja pärjäämään omilla eväillämme ja pärjäämme edelleen. Näin monesti ajatellaan, mutta historia kertoo aivan toista ja tulevaisuus vaatii aivan muuta.

On pystyttävä näkemään kokonaisuuksia, osattava toimia luovasti.

Olemme selvinneet monista maailman myllerryksistä omalla osaamisellamme ja vahvalla suomalaisella yhteistahdolla, mutta myös tarvinneet toisten apua ja kumppanuutta. Olemme rakentaneet maatamme työtä tekemällä, kansainvälistymällä ja pitämällä rajat auki niin elinkeinoelämälle kuin yksityisille ihmisillekin. Esimerkkinä mainittakoon Kaakkoisen Suomen puunjalostusteollisuuden keskittymä, jonka syntyjuuret ovat osin maailmalla. Enso Gutzeit, nykyinen Stora Enso, ja UPM ovat kasvaneet ja levinneet maailmalle osaajien yhteistyöllä. Ei siinä kansallisuutta ole kysytty, vaan rahaa, osaamista, hyviä olosuhteita ja tahtoa menestyä, tahtoa tehdä työtä ja luoda vaurautta itse kullekin.

Tänä päivänä tarvitsemme lisää monipuolista osaamista ja taitoja pärjätä kansainvälisillä areenoilla vielä paremmin. Meidän on pystyttävä uudistumaan. Tarvitsemme lisää työtä, lisää investointeja maahamme ja entistä tiiviimpiä kansainvälisiä suhteita ja kumppanuuksia.

Osaamispohjamme ja sivistystasomme ovat uudistumiskykymme kannalta äärimmäisen kriittisiä. Tulevaisuuden ja jo nykyisyyden taidot eroavat menneisyyden vaatimuksista. On pystyttävä näkemään kokonaisuuksia, osattava toimia luovasti. Vahva yleissivistys, muiden maiden ja kulttuurien tuntemus sekä monipuolinen kielitaito, spesifin alakohtaisten osaamisen rinnalla, antavat suomalaiselle eväät pärjätä entistä pienentyvässä globaalissa maailmassa.

Maastamme on tehtävä entistä houkuttelevampi investointikohde. Tätä ajatellen ilmassa on ristiriitaisia esityksiä. Lakialoite EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten asukkaiden kiinteistökauppojen rajoittamisesta on vahvasti ristiriidassa pärjäämisen edellytysten kanssa. Eräs kansalainen kirjoitti aiheesta seuraavasti: ”Mietin onko oma kansani tullut populistiseksi, kulttuureja ja historiaa ymmärtämättömäksi, sisään käpertyjiksi, kansainvälisyyden ja tulevaisuuden vastakohdiksi.” Perikunnat saakoot edelleen myydä mummon mökkinsä loma-asunnoksi. Tervetuloa niin amerikkalaiset, venäläiset kuin eurooppalaisetkin investoijat ja ostajat. Eletään sovussa naapureina. Opitaan toisiltamme ja opetetaan toisiamme kansainvälisyyden hengessä.

Anu Urpalainen