Työttömyyden ja syrjäytymisen kimppuun osallistavalla sosiaaliturvalla (Kouvolan Sanomat 9.11.2013)

Työttömyys kasvaa ja ihmisten ahdinko lisääntyy – yhteiskuntamme järjestelmien toimivuutta testataan. Syyllisten etsiminen on monien "mieliharrastus", vaikka se ei tarjoa ongelmasta kärsivän yksilön eikä yhteiskunnan haasteisiin ratkaisuja.  Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme sisältää lukuisia tukia ja turvamuotoja; työttömyyttä on hoidettu oikeuksia painottavalla aktivointilinjalla sekä velvollisuuksia korostavalla vastikkeellisuuden lisäämisellä.  Velvoitteista huolimatta suuri osa työttömistä on ”passiivisen toimeentuloturvan varassa”. Heinäkuussa 2013 työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 319 000, joista 92 000 kuului erilaisten aktivointien ja työttömien palveluiden piiriin.  Ruotsissa työttömien aktivointiaste on 40 prosenttia ja Tanskassa reilusti yli 50 prosenttia – Suomessa vastaava luku on 28 prosenttia, hälyttävää!

Hallituksen syksyinen rakennepaketti tarjoaa linjauksia työttömien työllistymisen ja työelämään osallistumisen tukemiseksi. Konkreettisten toimenpiteiden valmistelu käy nyt kiivaimmillaan. Osallistavan sosiaaliturvan periaate on mielestäni yksi merkittävimmistä ja konkreettisimmista uudistuksista. Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan osallistavan sosiaaliturvan tulisi koskea kaikkia työvoimaan kuuluvia työttömiä. Haastavia ja monisyisiä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia omaavia asiakkaita palveltaisiin sosiaalityön kautta, jolloin osallistavan sosiaaliturvan velvoitteet eivät koskisi heitä.

Järjestelmän rahoituksen avainkysymykset sekä yksityisen sektorin mukaan saamisen keinot kaipaavat vielä vastauksia. Parpro ehdottaa rahoitusjärjestelmän laatimista järjestäjälle kannustavaksi niin, että osa julkisten hankintojen arvosta tulisi käyttää työttömien osallistamiseksi yksityisen sektorin mukaan houkuttelemiseksi – ei hullumpi idea mielestäni. 

Ministeri Risikon nimittämältä työryhmältä odotetaan vastauksia marraskuun puolivälissä. Osallistava sosiaaliturva tarkoittaisi Pohjoismaisen työkeskeisen ja velvoittavan -näkökulman vahvistumista suomalaisessa aktiivisessa työvoima- ja sosiaalipolitiikassa. Meidän on rohkeasti uudistettava järjestelmiämme. Nykyiset toimenpiteemme eivät riitä auttamaan työttömyyden kanssa kamppailevaa yksilöä, mikä heijastuu rakenteellisena ongelmana koko yhteiskuntaamme. 

 

Anu Urpalainen