Tekijälle oikeutta (Katukanava UV elokuu 2013)

Teoksen tekijänoikeuteen liittyviä velvoitteita ei monesti huomioida tai haluta huomioida. Onko tämä sattumaa vai yleistä välinpitämättömyyttä? Kulttuurialalla pitkään toimineena, saan jatkuvasti todistaa tekijänoikeuksien väärinkäyttöä. Yleensä tekijänoikeuksista ei tiedetä tarpeeksi. Toisinaan niistä päätetään olla piittaamatta.

Teoksen tekijänoikeus on lailla suojattu, ja syystä. Taiteilijan tekemä teos on hänen luovuutensa tuote, jonka tekemiseen voi kulua lukemattomia tunteja ja suuria määriä rahaa. Minusta on oikein, että tehdystä työstä saa sopivan korvauksen. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Yksi ongelmista on teoksen hinnoittelu. Taidealalla harvoin on vakiintuneita käytäntöjä tai selkeitä markkinahintoja. Jokainen teos hinnoitellaan erikseen. Hinnoitteluun vaikuttaa monet tekijät, mutta hyvä perussääntö on laskea käytetyt työtunnit, kulut ja sopiva kate. Läpinäkyvällä hinnoittelulla vältetään monet väärinkäsitykset ja tekijä saa kohtuullisen korvauksen työstään.

Toinen ongelma on teoksen jatkokäyttö. Monesti ostaja tai myyjä ei tiedä mihin tekijänoikeuslaki heidät velvoittaa ja miksi. Ongelma muodostuu, jos teosta aiotaan käyttää muuhun kuin yksityiseen käyttöön esimerkiksi oman yrityksen markkinointiin. Ostaja ei välttämättä tiedä mihin kaikkeen teosta saa käyttää. Asiasta voidaan tehdä sopimus, mutta tässäkin on omat haasteensa. Esimerkiksi taiteilija ei voi luopua kaikista oikeuksistaan tekemäänsä teokseen (moraaliset oikeudet). Nämäkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä selkeät sopimukset siitä mihin teosta käytetään ja millä ehdoin.

Oma lukunsa ovat he, jotka tietoisesti rikkovat tekijänoikeuksia. Monessa tapauksessa tekijänoikeuksista ei piitata, koska kukaan ei ole niitä vaatimassa. Tähän syyllistyvät yllättävän monet tahot. Riittävä korvaus tehdystä työstä jää usein saamatta ja kädenvääntö jokaisesta eurosta ei ole omiaan innostamaan työn tekemiseen. Pidetään huoli että tekijänoikeuksia noudatetaan ja maksetaan työn tekijälle mikä hänelle kuuluu.

Juha-Pekka Natunen