Onko länsimainen nykykulttuuri muuttumassa? (Katukanava UV 29.7.2014)

Onko länsimainen nykykulttuuri muutospaineissa? Länsimaissa on ollut nykyisenlainen julkisen sektorin hallitsemistapa noin sata vuotta. Nykyisissä länsimaisissa demokratioissa kansa valitsee edustajansa hallintoihin. Kun valitut edustajat ovat tekemässä päätöksiä, he usein joutuvat turvautumaan heille sopiviin asiantuntijoihin.

Kansan valitsemien edustajien päätösprosessiin tulevat myös mukaan eri intressiryhmien edustajat, joita kutsutaan lobbaajiksi. Prosessi on monimutkainen ja tässä prosessissa voinee toteutua kansanvalta tai ei voine toteutua.

Jotta Suomen nykyinen elintaso pystytään säilyttämään tulevaisuudessa, Suomen tulee pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa. Tässä vaiheessa herää kysymys, kuka osaa sanoa sen, mitä meidän tulee tehdä, jotta meidän tuotteita ja palveluja haluaan ostaa maailmalla? Tällöin mennään nykytilaan ja mahdollisiin ennusteihin. Nykytilanteen relevantti mittari on se, mitä myyntihenkilöstä sanoo siitä, käykö kauppa vai ei käy. Tulevien ennusteiden osalta herää kysymys, kuka osaa sanoa sen, että mitä tulee tehdä, jotta olisimme kilpailukykyisiä 5 - 10 vuoden kuluttua? Tämä aikajänne on sikäli merkitsevä, että esimerkiksi koulutus tuottaa varsinkin ylimmillä tasoilla tällä aikajänteellä henkilöitä, jotka kouluttautuvat aikanaan tärkeiksi asiatuntijoiksi.

Poliittisella sektorilla herää myös kysymys siitä, kuinka länsimainen nykydemokratia voi käsitellä kriisejä, joissa mukana on kulttuureja, jotka eivät noudata meidän hyväksymiämme toimintatapoja.