Venäjä uhka vai mahdollisuus (Katukanava UV 5.5.2014)

Venäjä uhka vai mahdollisuus

Mielestäni meillä Venäjän tuntemus ei oikein hyvin siirry sukupolvelta toiselle. Usein tuntuu siltä, että Venäjään liittyvistä asioista puhutaan enemmän tunteella kuin realismiin vedoten. Yleisesti ottaen mikä tahansa naapurivaltio voi olla uhka tai mahdollisuus.

Olemme olleet kauppayhteyksissä yli 200 vuotta Venäjän kanssa. Venäläiset ovat ostaneet meidän käsityötuotteita ja suurempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia vuosisatojen ajan. Venäläiset tuntevat meidän hyvän osaamisen tason. Meidän metalliteollisuus on saanut alkunsa venäläisten tilauksista. Lisäksi muut, kuten rakennus- ja metsäteollisuus ovat myös paljon tehneet kauppaa Venäjän suuntaan.

Venäjä on meille jatkossa potentiaalinen ja merkittävä kauppa-alue, joka tulee hoitaa hyvin. Venäjä on kauppa-alueena lähellä. Siitä on etuja mm. täällä valmistettujen tavaroiden kuljetuskustannuksissa ja yhteydenpidossa ostajan ja myyjän kesken. Vaikka elämme sähköisessä kauppakulttuurissa, henkilökohtaisten tapaamisten tärkeys on pysynyt merkittävänä kauppa-asioiden hoidossa.

Nykyinen Ukrainan kriisi näyttää liittyvän osaltaan myös Venäjän sisäpolitiikkaan. Venäjän nykyisen hallinnon suosio on taas saavuttanut heillä lähes 75 % kannatuksen. Venäjällä on orastava demokratiakehitys, toivottavasti se jatkuu suotuisana. Näyttää siltä. että heillä varallisuus kansalaisten keskuudessa on lisääntynyt viime vuosina, mikä on näkynyt myös meillä mm. turismin tulojen merkittävänä lisääntymisenä. Tapahtui Ukrainan kriisissä mitä tahansa, Venäjä ei kaupallisena potentiaalina meille pitkällä tähtäimellä häviä mihinkään. Toisaalta toivotaan Ukrainan kriisissä ratkaisua, joka ei edellytä väkivallan enempää käyttöä.