Yhteisvastuuta tarvitaan (Katukanava UV 11.1.2014)

Ikääntyvät imatralaiset tarvitsevat kasvavassa määrin tukea arjesta selviämiseen. Samanaikaisesti kaupungin tulot vähenevät verotulojen laskiessa ja valtion supistaessa kuntien rahoitusta. Tilannetta ei korjata yhdellä yksittäisellä keinolla, vaan toimenpiteitä on pakko suunnata sekä tulojen lisäämiseen, kustannusten karsimiseen että uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Uusien työpaikkojen luominen on tervein tie tulojen lisäämiseksi. Tässä olemme onnistuneetkin: kansainvälinen rajanylityspaikka on räjäyttänyt kaupan kasvuun, ja panostus Ukonniemeen on tukenut matkailuelinkeinoa ja lisännyt aktiivilomailijoiden ja urheilumatkailun määrää. Ukonniemi on siinäkin mielessä onnistunut investointi, että alueen katuihin ja putkistoihin sijoitetut rahat on jo rakennusvaiheen aikana saatu takaisin tonttikaupoista ja kunnallisteknisistä liittymismaksuista. Olemme pystyneet rakentamaan upean alueen ilman veroeuroja.

Menojen supistaminen on aina tuskallista. Se tietää palvelujen karsimista ja omista eduista luopumista yhteiseksi hyväksi. Imatralaisten onneksi venäläisten turistien kaupunkiin jättämä raha vähentää merkittävästi kustannusten leikkaustarvetta.

Vaikka kaupungin menoja joudutaan karsimaan, palvelujen ei tarvitse heikentyä samassa suhteessa. Kaupunkimme lähes 30 000 hengen joukkueessa on runsaasti virkeitä eläkeläisiä ja elämänpolkuaan etsiviä nuoria, joiden panosta emme vielä ole hyödyntäneet läheskään täysimääräisesti. Suurten ikäluokkien eläköityminen lisää tätä resurssia merkittävästi. Moni eläkeläinen, nuorista puhumattakaan, kaipaa päiviensä täytteeksi muutakin kuin lenkkeilyä ja television katselua. Urheiluseurat voisivat hyödyntää tätä vapaata resurssia ja ottaa nykyistä enemmän vastuuta liikuntapaikkojen hoidosta ja yhdistykset voisivat osallistua vanhusten kotona-asumisen tukemiseen, koululaisten iltapäivätoimintaan jne. Kaupunki voisi sijoittaa osan kansalaistoiminnalla säästetyistä verovaroista seurojen ja yhdistysten tukemiseen, jolloin niiden toimintaedellytykset paranisivat. Avustukset muuttuisivat vastikkeellisiksi.

Kunnat eivät pysty tulevaisuudessa tarjoamaan asukkailleen nykyisenkaltaisia palveluja. Palvelujen tuottamiseen on saatava lisää resursseja kunnan organisaation ulkopuolelta. Imatran kaupungin on keskityttävä huolella valittuihin avaintoimintoihin ja –palveluihin sekä houkuteltava ja ohjattava vapaana oleva kuntalaisreservi yhteiseen käyttöön kuntalaistemme hyväksi.

 

Markku Pentikäinen
Imatran kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kok.)